Monday, March 1, 2021
Home Tags Guru berprestasi

Tag: guru berprestasi

SMP ISLAM AL AZHAR 15: UNGGUL DAN BERPRESTASI

"Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,...

Rr. Septriwi Antarsari, S.Pd.Ing, M.M., Wakili Al Azhar Cilacap, di Yangon,...

  Rr. Septriwi Antarsari, S.Pd.Ing, M.M., yang akrab disapa bu Okky, guru Tk Islam Al Azhar 16 Cilacap lagi – lagi menorehkan prestasi dan mengharumkan...