Thursday, February 25, 2021
Home Tags Sekolah prestasi

Tag: sekolah prestasi

SMP ISLAM AL AZHAR 15: UNGGUL DAN BERPRESTASI

"Maha Suci Allah Yang di tangan-Nya-lah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu,...