Monday, November 30, 2020
Home Tags Smp islam

Tag: smp islam

WISUDA DAN AKHIRUSSANAH ANGKATAN XII SMP ISLAM AL AZHAR 15 CILACAP

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,...